Seksjonsleder anestesileger til Akershus universitetssykehus HF

Akershus universitetssykehus HF
  Publicerad
  november 18, 2020
  Placering
  Kongsvinger, Norway
  Kategori
  Typ av jobb
  Heltid  

  Beskrivning

  ER DU ANESTESILEGE OG HAR LEDERAMBISJONER? DA SØKER VI DEG TIL VIL STILLINGEN SOM SEKJSONSLEDER FOR ANESTESILEGER VED KONGSVINGER SYKEHUS

  Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

  Vi søker etter en engasjert og erfaren anestesilege som seksjonsleder til vår anestesilegeseksjon.  Seksjonsleder har det medisinskfaglige ansvaret for seksjonen, samt personal og økonomiansvar. Ansvar for daglig oppfølging og undervisningen av overleger ligger også i seksjonslederens mandat.

  Seksjonen har i dag 7,3 årsverk, men skal økes til 9,8 årsverk. Stillingen vil innebære en kombinasjon av klinisk og administrative oppgaver. Sykehuset, inkludert
  anestesiseksjonen, er i vekst og i endring. Fra 01.01.21 endres organiseringen av sykehuset og avdelingene ved Kongsvinger fagdivisjonaliseres sammen med divisjonene i resten av Ahus. Gevinsten i dette er rene faglinjer i hele Ahus og fagmiljøene kobles tettere sammen. Vi søker derfor en leder som kan bidra i prosessen med å
  videreutvikle seksjonen og være aktiv i arbeidet med å koble seksjonen tettere sammen med anestesi-miljøet ved Ahus Nordbyhagen.

  Arbeidsoppgaver

  Arbeidet innebærer kombinasjon av klinisk og administrativt arbeid

  Stillingen er administrativt underlagt avdelingsleder

  Vedkommende har det medisinfaglige ansvaret i enheten i tillegg til personal- og økonomiansvar for egen seksjon

  Vedkommende inngår i avdelingens lederteam

  Kvalifikasjoner

  Spesialutdanning anestesi

  Ønskelig med ledererfaring fra sykehus

  Lederutdanning er ønskelig, eller at vedkommende har ønske og vilje til å gjennomføre utdanning

  Personlige egenskaper

  Du har gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner

  Du kan engasjere, inspirere og drive utvikling, har helthetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid

  Du er handlekraftig og har gjennomføringsevne

  Du trives med endring og er resultatorientert

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  Ahus tilbyr et godt lederutviklingsprogram

  Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter m.m.

  God pensjonsordning

  Vi er behjelpelig med å skaffe bolig - oppgis i søknaden hvis ønskelig

  Arbeidssted

  Parkvegen 35, 2212 Kongsvinger
  Norge
  Kontaktinformasjon
  Ingunn Haugsbø Gulli Avdelingsleder 91739961
  Thomas Rajka Avdelingsleder Tlf 95060065

  Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

  «Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

  Kongsvinger sykehus er lokalsykehus for innbyggerne i Kongsvingerregionen, Nes kommune og for definerte pasientgrupper som har behov for akutte sykehustjenester fra Eidsvoll og Ullensaker kommune. Sykehuset har akutt-tilbud og elektiv virksomhet innen indremedisin, kirurgi og ortopedi, føde-/gynekologi, øye, øre-nese-hals og barnepoliklinikk, samt har områdefunksjon i revmatologi. Kongsvinger ligger idyllisk til ved elva Glomma med nærhet til flott turterreng så vel sommer som vinter.

  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Søknadsfrist:
  Snarest!
  Arbeidsgiver:
  Akershus universitetssykehus HF
  Sted:
  Kongsvinger
  Stillingstittel:
  Seksjonsleder
  Heltid / Deltid:
  Heltid
  Ansettelsesform:
  Fast
  Stillingsprosent:
  100
  Stillinger:
  1

  Alle søkere må søke elektronisk.
  Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

  Merk deres søknad med Sjukvårdsrekrytering.se

  Ansök
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Seksjonsleder anestesileger til Akershus universitetssykehus HF
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /