Ny og spennende stilling som psykiater 

Sørlandet sykehus HF
  Publicerad
  oktober 3, 2023
  Placering
  Bjorbekk, Norway
  Kategori
  Typ av jobb
  Heltid  

  Beskrivning

  mann - dame oppe i annonse


  Ny og spennende stilling som psykiater 

  DPS Østre Agder, Spesialisert enhet for spiseforstyrrelser, Arendal

  Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Østre Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket. Avdelingen ønsker å fremme og utvikle tjenestene med recoveryorientert praksis. Arbeidssted er ved vårt DPS på Bjorbekk. Klinikken er opptatt av å jobbe dynamisk og fremtidsrettet. Dette vil innebære mulighet for å arbeide både digitalt og ved flere lokasjoner i klinikken.

  Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som psykiater i Spesialisert enhet for spiseforstyrrelser som etableres i Arendal 01.09.23

  Arendal er en sjarmerende sørlandsperle med hvite trehus, yrende sommerliv og en flott skjærgård. Byen med sine 45.000 innbyggere er en del av Sørlandet, en populær landsdel om sommeren med flest soltimer i Norge og deilige temperaturer. Byen har mange idylliske turområder og er også kjent for sitt rike kultur- og festivalliv.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

  Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

  Arbeidsoppgaver

  • Bidra til at enhetens faglige virksomhet er forsvarlig og i henhold til lov og forskrifter.
  • Bidra til etablering og faglig utvikling i enheten etter gjeldende styringsmål
  • Bidra til utvikling av et kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Agder med base i enheten
  • Bidra til at diagnostikk og behandling  er i samsvar med retningslinjene for tilfredsstillende faglig standard og pasientforløp.
  • Bidra til at dokumentasjon og journalføring skjer etter gjeldende retningslinjer og er i samsvar med lov og forskrifter.
  • Tett samarbeid med et behandlingsteam bestående av overlege, psykologspesialister/psykologer, psykiatriske sykepleiere med flere.
  • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
  • Samarbeid med avdelingens Døgnenhet og poliklinikk samt DPS'ene i Agder om felles pasienter

  Kvalifikasjoner

  • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
  • Erfaring fra psykisk helsevern
  • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende B2 eller "Bergenstesten".
  • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

  Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet
  • Ansvarsbevisst og engasjert
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig
  • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
  • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

  Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
  • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
  • Individuell veiledning gis i henhold til ønsker og behov
  • Mulighet for forskning og/eller klinisk utviklingsarbeid
  • Flyttegodtgjørelse etter avtale
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

  Annet

  Psykiatere i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.

  Kontaktinformasjon
  Joyce Isabella Pigao
  Avdelingssjef
  Telefon:46371282

  Om arbeidsgiveren
  - Trygghet når du trenger det mest
  Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

  Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

  søknadsfrist
  03.10.23,

  Ansök
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Ny og spennende stilling som psykiater 
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /