Kreftklinikken AS søker Onkolog

Kreftklinikken AS
  Publicerad
  mars 19, 2024
  Placering
  Oslo, Arendal, Norway
  Kategori
  Typ av jobb
  Heltid  

  Beskrivning

  Kreftklinikken AS søker kollega.

  Vi er en privat kreftklinikk stiftet i 2019, lokalisert på Nordstrand i Oslo og med en filial i Arendal. Vi vokser raskt og søker i den forbindelse nye medarbeidere.

  Medisinsk ansvarlig er kreftlege Marius Haraldsen Normann, og vi har i tillegg tre kreftkoordinatorer ansatt. I våre lokaler i Oslo og Arendal tar vi mot kreftpasienter og pårørende for konsultasjoner, Second opinions og genetiske utredninger. Vårt mål er å lete etter utrednings- og behandlingsopsjoner i tomrommet som ligger mellom forskningsfronten og etablert klinisk praksis ved offentlige sykehus.

  Vi gjennomfører presisjonsbehandling med immunterapi, tablettbehandling og konjugatcytostatika. I behandlingsperioden har vi tett oppfølgning av våre pasienter, og etterstreber et godt samarbeide med offentlige og private helsetilbydere.

  Vi søker en spesialist i onkologi, eventuelt LIS med kort forventet tid til ferdig spesialist i vikariat med muligjet for forlengelse og fast stilling.

  Med deltakelse på konferanser i inn- og utland etterstreber vi høyt faglig nivå, og har henvendelser fra pasienter fra hele landet som forventer å møte en onkolog med solid kunnskap, for oppdatert informasjon om behandling.

  Du kan forvente:

  Du kan forvente en grundig innføring i våre polikliniske arbeidsoppgaver og mulighet for kollegial oppfølgning og veiledning av fagansvarlig onkolog. Vi ønsker å ha en god interkollegial dialog i vurderingen av pasientkasustikker. Støttetjeneste i form av erfarne pasientkoordinatorer, og vi har skybasert journalsystem. Pensjonsordning via Storebrand pensjonsforsikring. Helseforsikring inkludert. Konkurransedyktig lønn etter avtale.

  Det vil være muligheter for påvirkning av egen arbeidshverdag. Arbeidstid 09-16 i ukedagene, med mulighet for fleksibel arbeidstid og arbeidssted. Stillingen kan være hel- eller deltidsbasert.

  Vi tilbyr deltakelse på en årlig internasjonal konferanse, ASCO eller ESMO, og ved behov, faglige symposier i inn- og utland.

  Vi forventer:

  Kvalifikasjonene som forventes er norsk autorisasjon som lege, spesialist i onkologi og meget gode kunnskaper i norsk muntlig/skriftlig.

  Vi søker en kollega som i tillegg til å være faglig dyktig er interessert i presisjonsmedisin og som ønsker å bidra til en videreutvikling av vårt tilbud til pasientene. Vi søker en medarbeider som er dyktig og liker å kommunisere med pasienter i en tidvis vanskelig livssituasjon.

  Dokumentasjon, søknadsprosess og kontakt:

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring i tillegg til CV.

  Søknader bes sendes til marius.normann@kreftklinikken.no og henvendelser muntlig imøteses direkte til daglig leder, Marius Haraldsen Normann.

  Praktisk informasjon:

  • Stillingen vil være organisert i linje til daglig leder.
  • Søknader vil bli behandlet fortløpende.
  • Tiltredelse snarest.
  • Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

  Vennlig hilsen

  Marius Haraldsen Normann

  Fagansvarlig onkolog og daglig leder

  marius.normann@kreftklinikken.no

  [+47 93 89 35 41](tel:[+47 93 89 35 41](tel:+47 93 89 35 41))

  www.kreftklinikken.no

  Kystveien 154, 4842 Arendal

  Nordstrandveien 32A, 1163 Oslo

  Hjemmeside
  https://www.Kreftklinikken.no

  LinkedIn
  https://www.linkedin.com/company/kreftklinikken-a-s/

  Facebook
  https://www.facebook.com/Kreftklinikken

  Kreftklinikken AS er en privat kreftklinikk.

  Medisinsk ansvarlig er kreftlege Marius Normann, og vi har i tillegg to kreftkoordinatorer ansatt. I våre lokaler i Oslo og Arendal tar vi mot kreftpasienter og pårørende for konsultasjoner, Second opinions og genetiske utredninger. Vårt mål er å lete etter utrednings- og behandlingsopsjoner i tomrommet som ligger mellom forskningsfronten og etablert klinisk praksis ved offentlige sykehus.

  Vi gjennomfører presisjonsbehandling med immunterapi, tablettbehandling og konjugatcytostatika. I behandlingsperioden har vi tett oppfølgning av våre pasienter, og etterstreber et godt samarbeide med offentlige og private helsetilbydere.

  Ansök
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Kreftklinikken AS søker Onkolog
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /