Overlege/psykiater – fengsel

Sørlandet sykehus HF
  Publicerad
  oktober 3, 2023
  Placering
  Bjorbekk, Norway
  Kategori
  Typ av jobb
  Heltid  

  Beskrivning

  mann - dame oppe i annonse


  Overlege/psykiater - fengsel


  DPS Østre Agder

  I 2020 ble det etablert to nye fengsler i Agder, med 100 plasser i Mandal og 200 plasser i Froland. I tillegg var det etablert kvinnefengsel på Evje med 30 plasser, inklusive 8 rusmestringsplasser. Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder, hvor det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted.

  Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som overlege i fengsel, avdeling Froland og Evje

  Den som tilsettes bør ha interesse for fagfeltet og et ønske om å bidra i utviklingen av et solid spesialisthelsetjenestetilbud til de innsatte. Den tilsatte vil være del av et fengselsteam fra spesialisthelsetjenesten som består av psykologspesialist, psykolog og psykiater. Stillingene vil kreve utstrakt grad av samarbeid med kriminalomsorg og den kommunale fengselshelsetjenesten.

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

  Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. Gjennom holdninger, adferd og kommunikasjon er alle medarbeidere i SSHF medansvarlige for å fremme likestilling og likeverd på vår arbeidsplass.

  Arbeidsoppgaver

  • Vurderinger, utredning/diagnostisering og behandling individuelt eller i grupper
  • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
  • Medisinskfaglig bistand til psykologer og spesialsykepleier i teamet er en viktig oppgave.
  • Samhandle og samarbeide godt internt og eksternt med samarbeidspartnere

  Kvalifikasjoner

  • Godkjent spesialist i psykiatri
  • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
  • Erfaring i tverrfaglig samarbeid
  • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende B2 eller "Bergenstesten".
  • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

  Personlige egenskaper

  • Faglig nysgjerrig og motivert for å utvikle egen kompetanse i samsvar med avdelingens behov
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Interesse for fagfeltet
  • Fleksibel og handlingsorientert
  • Selvstendig og ansvarsbevisst
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
  • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
  • Individuell veiledning gis i henhold til ønsker og behov
  • Flyttegodtgjørelse etter avtale
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

  Annet

  Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.


  Kontaktinformasjon
  Joyce Isabella Pigao
  Avdelingssjef
  Telefon:46371282

  Om arbeidsgiveren

  - Trygghet når du trenger det mest
  Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

  Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

  Ansök
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Overlege/psykiater – fengsel
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /