Overlege- Akutten

St. Olavs hospital HF
  Publicerad
  augusti 15, 2023
  Placering
  Trondheim, Norway
  Kategori
  Typ av jobb

  Beskrivning

  oversikt3stor


  Overlege- Akutten

  Om stillingen

  Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved Akutten søker etter overlege i 1 års vikariat i 100% stilling

  Klinikk for akutt og mottaksmedisin består av Ambulanseavdelingen, Akutten (akuttmottaket Øya), Felles mottaksavdeling Orkdal, Avdeling for AMK-sentral og pasientreiser, AMFA (luftambulanse og redningshelikopter) og Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge.

  Klinikk for akutt- og mottaksmedisin sin ambisjon er å være et ledende og framtidsrettetlæringsmiljø i den akuttmedisinske kjeden. Fokuset er rettet mot høy faglighet, tjenesteutvikling, forskning og samhandling til det beste for pasientene.

  Akutten som inkluderer akuttmottak, akuttpoliklinikk, observasjonsposten akutt24 og diagnostisk senter ivaretar 28000 pasienter årlig som representerer hele bredden av kliniske ø-hjelps tilstander.

  Hovedmålet er å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet for alle kliniske problemstillinger i Akutten. En forventes i utgangspunktet å kunne håndtere pasienter innen bredden av problemstillinger og kliniske presentasjonsformer. Beslutningskompetanse er et stikkord.

  Erfaring innenfor fagområde Akutt- og mottaksmedisin er ønskelig, og oppfordres til å søke.

  Arbeidsmetodikken i Akutten er basert på teamdeltakelse og inkluderende ledelse. Det er viktig at våre ansatte har Interesse for å utvikle tjenestene, herunder medisinsk logistikk og pasientflyt. Like viktig er interesse for klinisk veiledning overfor alle samarbeidende klinikere, uavhengig av profesjon.

  Klinisk undervisning av medisinstudenter inngår i arbeidsoppgavene. Rotasjonsordning mot Felles mottaksavdeling Orkdal med tilsvarende akuttlegefunksjon som avdeling Øya må påregnes. Ved intern ansettelse kan det bli ledige vikariat. Planlagt oppstart vil være 01.10.23.

  Arbeidsoppgaver
  • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling
  • Logistisk styring av pasientpopulasjonen i Akutten
  • Diagnostikk og behandling av pasienter i akuttmottak, akuttpoliklinikk, akutt24 og diagnostisk senter
  • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av leger i utdanning.
  • Ledelse og deltakelse i tverrfaglige team
  • Kommunikasjonspunkt i akuttmottaket (internt i sykehuset og for den akuttmedisinske kjeden)
  • Klinisk studentundervisning
  • Utvikle og fasilitere faglige kurs
  • Tjenesteutvikle og bidra til grunnlag for forskning
  • Rotasjonsordning mot Felles mottaksavdeling Orkdal med tjenestegjøring i akuttmottaket vil inngå i tjenesten
  • Ønskelig med erfaring fra anestesi/intensiv

  Kvalifikasjoner

  • Lisens til å praktisere som lege i Norge
  • Gode norskkunnskaper og formidlingsevne (Dansk og svensk likestilles).

  Personlige egenskaper

  • Engasjert og målstyrt
  • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
  • Gode formidlingsevner
  • Omgjengelig og inkluderende
  • Interesse for organisatoriske forhold og tjenester
  • Evne til å takle arbeidspress og stor variasjon i arbeidsoppgaver
  • Nytenkende
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende avtale mellom Spekter og Dnlf
  • Et godt og spennende arbeidsmiljø
  • Godt fagmiljø, og faglige utfordringer
  • Offentlige pensjonsordninger og forsikringer i KLP

  Kontaktinformasjon
  Lars Erik Laugsand
  Assisterende klinikksjef
  Telefon: 72827829

   

  Torkild Skaar

  Seksjonsoverlege
  Telefon: 72829239


  Om arbeidsgiveren

  St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

  Bilde.sykepleiere
  Ansök
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Overlege- Akutten
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /