Overlege- Akutten

St. Olavs hospital HF
Publicerad
augusti 15, 2023
Placering
Trondheim, Norway
Kategori
Läkare  
Typ av jobb

Beskrivning

oversikt3stor


Overlege- Akutten

Om stillingen

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved Akutten søker etter overlege i 1 års vikariat i 100% stilling

Klinikk for akutt og mottaksmedisin består av Ambulanseavdelingen, Akutten (akuttmottaket Øya), Felles mottaksavdeling Orkdal, Avdeling for AMK-sentral og pasientreiser, AMFA (luftambulanse og redningshelikopter) og Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge.

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin sin ambisjon er å være et ledende og framtidsrettetlæringsmiljø i den akuttmedisinske kjeden. Fokuset er rettet mot høy faglighet, tjenesteutvikling, forskning og samhandling til det beste for pasientene.

Akutten som inkluderer akuttmottak, akuttpoliklinikk, observasjonsposten akutt24 og diagnostisk senter ivaretar 28000 pasienter årlig som representerer hele bredden av kliniske ø-hjelps tilstander.

Hovedmålet er å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet for alle kliniske problemstillinger i Akutten. En forventes i utgangspunktet å kunne håndtere pasienter innen bredden av problemstillinger og kliniske presentasjonsformer. Beslutningskompetanse er et stikkord.

Erfaring innenfor fagområde Akutt- og mottaksmedisin er ønskelig, og oppfordres til å søke.

Arbeidsmetodikken i Akutten er basert på teamdeltakelse og inkluderende ledelse. Det er viktig at våre ansatte har Interesse for å utvikle tjenestene, herunder medisinsk logistikk og pasientflyt. Like viktig er interesse for klinisk veiledning overfor alle samarbeidende klinikere, uavhengig av profesjon.

Klinisk undervisning av medisinstudenter inngår i arbeidsoppgavene. Rotasjonsordning mot Felles mottaksavdeling Orkdal med tilsvarende akuttlegefunksjon som avdeling Øya må påregnes. Ved intern ansettelse kan det bli ledige vikariat. Planlagt oppstart vil være 01.10.23.

Arbeidsoppgaver
 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling
 • Logistisk styring av pasientpopulasjonen i Akutten
 • Diagnostikk og behandling av pasienter i akuttmottak, akuttpoliklinikk, akutt24 og diagnostisk senter
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av leger i utdanning.
 • Ledelse og deltakelse i tverrfaglige team
 • Kommunikasjonspunkt i akuttmottaket (internt i sykehuset og for den akuttmedisinske kjeden)
 • Klinisk studentundervisning
 • Utvikle og fasilitere faglige kurs
 • Tjenesteutvikle og bidra til grunnlag for forskning
 • Rotasjonsordning mot Felles mottaksavdeling Orkdal med tjenestegjøring i akuttmottaket vil inngå i tjenesten
 • Ønskelig med erfaring fra anestesi/intensiv

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge
 • Gode norskkunnskaper og formidlingsevne (Dansk og svensk likestilles).

Personlige egenskaper

 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Gode formidlingsevner
 • Omgjengelig og inkluderende
 • Interesse for organisatoriske forhold og tjenester
 • Evne til å takle arbeidspress og stor variasjon i arbeidsoppgaver
 • Nytenkende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtale mellom Spekter og Dnlf
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø
 • Godt fagmiljø, og faglige utfordringer
 • Offentlige pensjonsordninger og forsikringer i KLP

Kontaktinformasjon
Lars Erik Laugsand
Assisterende klinikksjef
Telefon: 72827829

 

Torkild Skaar

Seksjonsoverlege
Telefon: 72829239


Om arbeidsgiveren

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Bilde.sykepleiere
Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Overlege- Akutten
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/