Ønsker du å bli vår fastlegevikar i 100% stilling?

Nord-Fron kommune
Publicerad
december 16, 2020
Placering
Vinstra, Norway
Kategori
Läkare  
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

Beskrivelse
Ein av våre dyktige fastleger skal arbeide eitt år i spesialisthelsetenesta og vi har derfor behov for vikar for fastlege frå d.d.- 30.09.2021 med moglegheit for forlenging. Parallelt har vi, pga. lege som går av med pensjon, ledig 100 % fast heimel.Vinstra legekontor har sju fastlegeheimlar og LIS1 lege. Vi har interkommunal kommuneoverlegeordning med nabokommunar, i tillegg til eigen fast ansatt sjukeheimslege. Kontoret held til i nyoppussa og moderne lokal.
Kontoret har moderne utstyr og godt kvalifisert hjelpepersonell. System-X som journalsystem. Det er faste legemøter kvar veke og elles eit godt samarbeid med øvrige kommunale tenester.
Næraste sjukehus er Lillehammer, litt over ein times kjøring unna.Avlønings-/organiseringsform kan diskuterast. Det kan vere aktuelt med såkalla nullavtale, evt 50 % privat heimel og 50 % fastløna stilling. Legen som går ut i permisjon har hatt eit listetak på 800 pasientar.Det er pr. no tilplikta deltaking i legevaktordning med lokal legevakt for Nord-Fron og Sør-Fron kommunar på Vinstra på dagtid fram til kl. 23 for ca. 9000 innbyggjarar - ca. 3 vakter i månaden. På natt er det legevakt på Lillehammer for ca. 60 000 innbyggjarar - ca. 3 - 4 vakter i halvåret.

Vi kan tilby
- Fleksibel arbeidstidsordning og praksisorganisering med stor friheit for organisering av eigen praksis.
- Interessant arbeidsmiljø med stor grad av tverrfagleg samarbeid med ulike fagtenester i kommunen.
- Kommunalt driftsansvar for lokalane og hjelpepersonell.
- Kommunen gir støtte til kurs og vidareutdanning.
- Kommunen kan vere behjelpeleg med å skaffe bustad.

Kvalifikasjonar
- Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS-1/turnusteneste.
- Gode samarbeidsevner.
- Interesse for allmennmedisin.
- Du beherskar norsk språk både munnleg og skriftleg.

Føresetnader / vilkår
- Arbeidstakarar i Nord-Fron kommune blir tilsett på dei vilkåra som til ein kvar tid framgår av gjeldande lover, reglement og Hovudtariffavtala.
- Det blir trekt 2% av brutto løn til pensjon

Søknad sendes
Gå inn på www.nord-fron.kommune.no for fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema. Alle søknader på ledige stillinger skal skje via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes som e-post.

Kontaktpersoner
Navn: Bente Merete Joten Skog
Tittel: Sektorsjef
Telefon: 477 51 541
E-post: Bente.Joten.Skog@nord-fron.kommune.no

Navn:
Anders Brabrand
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 45 124
E-post: Anders.brabrand@nord-fron.kommune.no

Söknadsfrist: Snarest
Merk deres søknad med Legepersonal/Hr-Group
Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Ønsker du å bli vår fastlegevikar i 100% stilling?
Rulla till toppen

Genom att besöka vår webbplats godkänner du våra integritetsvillkor.

Vi använder cookies

För att kunna erbjuda dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Läs mer om våra förhållningssätt kring cookies >

Din integritet

Vi följer alla riktlinjer enligt GDPR och tar din integritet på största allvar. Läs mer om hur vi säkerställer din integritet

Are you sure you want to delete this file?
/