Ønsker du å bli vår fastlegevikar i 100% stilling?

Nord-Fron kommune
  Publicerad
  december 16, 2020
  Placering
  Vinstra, Norway
  Kategori
  Typ av jobb
  Heltid  

  Beskrivning

  Beskrivelse
  Ein av våre dyktige fastleger skal arbeide eitt år i spesialisthelsetenesta og vi har derfor behov for vikar for fastlege frå d.d.- 30.09.2021 med moglegheit for forlenging. Parallelt har vi, pga. lege som går av med pensjon, ledig 100 % fast heimel.Vinstra legekontor har sju fastlegeheimlar og LIS1 lege. Vi har interkommunal kommuneoverlegeordning med nabokommunar, i tillegg til eigen fast ansatt sjukeheimslege. Kontoret held til i nyoppussa og moderne lokal.
  Kontoret har moderne utstyr og godt kvalifisert hjelpepersonell. System-X som journalsystem. Det er faste legemøter kvar veke og elles eit godt samarbeid med øvrige kommunale tenester.
  Næraste sjukehus er Lillehammer, litt over ein times kjøring unna.Avlønings-/organiseringsform kan diskuterast. Det kan vere aktuelt med såkalla nullavtale, evt 50 % privat heimel og 50 % fastløna stilling. Legen som går ut i permisjon har hatt eit listetak på 800 pasientar.Det er pr. no tilplikta deltaking i legevaktordning med lokal legevakt for Nord-Fron og Sør-Fron kommunar på Vinstra på dagtid fram til kl. 23 for ca. 9000 innbyggjarar - ca. 3 vakter i månaden. På natt er det legevakt på Lillehammer for ca. 60 000 innbyggjarar - ca. 3 - 4 vakter i halvåret.

  Vi kan tilby
  - Fleksibel arbeidstidsordning og praksisorganisering med stor friheit for organisering av eigen praksis.
  - Interessant arbeidsmiljø med stor grad av tverrfagleg samarbeid med ulike fagtenester i kommunen.
  - Kommunalt driftsansvar for lokalane og hjelpepersonell.
  - Kommunen gir støtte til kurs og vidareutdanning.
  - Kommunen kan vere behjelpeleg med å skaffe bustad.

  Kvalifikasjonar
  - Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS-1/turnusteneste.
  - Gode samarbeidsevner.
  - Interesse for allmennmedisin.
  - Du beherskar norsk språk både munnleg og skriftleg.

  Føresetnader / vilkår
  - Arbeidstakarar i Nord-Fron kommune blir tilsett på dei vilkåra som til ein kvar tid framgår av gjeldande lover, reglement og Hovudtariffavtala.
  - Det blir trekt 2% av brutto løn til pensjon

  Søknad sendes
  Gå inn på www.nord-fron.kommune.no for fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema. Alle søknader på ledige stillinger skal skje via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes som e-post.

  Kontaktpersoner
  Navn: Bente Merete Joten Skog
  Tittel: Sektorsjef
  Telefon: 477 51 541
  E-post: Bente.Joten.Skog@nord-fron.kommune.no

  Navn:
  Anders Brabrand
  Tittel: Kommuneoverlege
  Telefon: 990 45 124
  E-post: Anders.brabrand@nord-fron.kommune.no

  Söknadsfrist: Snarest
  Merk deres søknad med Legepersonal/Hr-Group
  Ansök
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  Ønsker du å bli vår fastlegevikar i 100% stilling?
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /