100 % fastlege med snarlig tiltredelse

Nore og Uvdal kommune
  Publicerad
  mars 18, 2021
  Placering
  Nore og Uvdal, Norway
  Kategori
  Typ av jobb
  Heltid  

  Beskrivning

  Nore og Uvdal legekontor er et kommunalt drevet legekontor. På kontoret er det ansatt 3 fastleger i tillegg til en LIS 1.
  På laboratoriet arbeider det to sykepleiere som er videreutdannet innen sår, kreft og diabetes. I tillegg til en helsefagarbeider som arbeider i skranken
  Det er gode samarbeidsforhold i kommunen og stor fleksibilitet til å legge forholdene til rette for en god tjenesteutøvelse.
  Fordelingen av de offentlige legeoppgaver avtales med den som tilsettes. Det kan bli aktuelt å endre arbeids- og ansvarsområder internt.

  Legekontoret bruker CGM Allmenn (Winmed 3) og er et velutstyrt kontor med EKG, spirometri, tonometri, 24 timers BT, og ultralyd.

  Legetjenesten har et godt og nært samarbeid med helsestasjon, fysioterapi, psykiatritjenesten og hjemmetjenesten, sykehjem og NAV i kommunen.

  Arbeidsoppgaver

  Arbeid som fastlege med en liste på cirka 900 pasienter
  Stillingen har avsatt tid til helsestasjonsarbeid
  Deltakelse i kommunal legevakt

  Kvalifikasjoner

  Spesialist i allmennmedisin, eller ha fullført turnustjeneste i Norge/LIS 1. Kommunen er registrering som utdanningsinstitusjon
  Søkere må beherske norsk godt muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lov og regelverk innen helsesektoren
  Stillingen krever førerkort i klasse B
  Egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt personlig egnethet vil vektlegges
  Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Politiattest av ny dato fremlegges før tiltredelse

  Personlige egenskaper

  Vi søker en fagorientert og positiv lege som er spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering i allmennmedisin.

  Vi vektlegger ellers:
  Erfaring fra kommunehelsetjeneste
  Interesse for tverrfaglig samarbeid og teamarbeid

  Vi tilbyr

  Det tilbys konkurransedyktig lønn og en god ferie- og avspaseringsordning
  Kommunen har for tiden 4-delt vakt i hverdagene. Helgene er foreløpig fritatte for vakt
  Kommunen er behjelpelig med å skaffe egnet bolig. Det er full barnehagedekning
  Det åpnes for muligheten til å velge privatpraksis
  Kommunen legger til rette for spesialisering og opprettholdelse av spesialiteten i allmennmedisin

  Ta gjerne kontakt med fastlege Ingunn Idsø Deinboll, for mer informasjon om stillingene

  Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal – "den grønne dalen". Vi har ca. 2550 innbyggere, og et areal på 2.505 kvadratkilometer. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til friluftsliv. Kommunen er både et kraftverksenter og et kraftsenter i Numedal med fokus på reiseliv og utnyttelse av naturressursene. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen kulturminner, tradisjoner og natur. Videregående skole er etablert på Norefjord i tilknytning til idrettshall og idrettsstadion. Vårt motto er: Vekst og trivsel i Nore og Uvdal, og vi ønsker deg velkommen til å arbeide hos oss.

  Kontaktinformasjon

  Stefan Olsson
  virksomhetsleder helse
  95075881
  so@noreuvdal.no

  Ingunn Idsø Deinboll
  kommunelege
  31024800
  93295298
  id@noreuvdal.no

  Merk deres søknad med Legepersonal.no

  Ansök
  Drop files here browse files ...
  Captcha

  Liknande platsannonser

  100 % fastlege med snarlig tiltredelse
  Rulla till toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /