Användarvillkor – arbetsgivare

Definitioner
Följande definitioner gäller i dessa villkor

Termer – betyder de villkor som anges nedan som gäller för användning av denna webbplats.

Webbplats – innebär webbadresser som ägs och drivs av HR Group Nordic AB.

Använda – innebär användning av denna webbplats eller tredje parts webbplatsers länkar genom tillgång, navigering, sök, registrering, kontrakt, avtal, visa, kontakt, kopiera, ladda ner, vidarebefordran eller distribution av innehåll.

Sysselsättning – innebär anställning eller anställning av en arbetssökande på ett permanent eller tillfälligt enligt ett anställningsavtal, kontrakt, licenser, franchiseavtal, partnerskapsavtal eller andra överenskommelser.

Arbetssökande – en person som söker arbete.

Arbetsgivare och rekryterare – innebär en lokal myndighet, företag, organisation, juridisk person, ideell förening eller person som annonserar lediga tjänster på webbplatsen.

Tredje part – varje arbetssökande, rekryterare eller andra part än HR Group Nordic AB som använder webbplatsen.

Hänvisningar till singular omfattar plural och hänvisningar till den maskulina omfattar femininum och vice versa.

Alla hänvisningar till ”oss” eller ”vi” avser HR Group Nordic AB.

Alla hänvisningar till ”du” eller ”din” innebär den tredje parten.

Allmänt – Generellt sett gäller för alla användare.

Användning av webbplatsen innebär att du accepterar de villkor som kan ändras från tid till annan och att du fortsätter att använda innebär att du accepterar de ändrade villkoren.

Integritet
HR Group Nordic AB har förbundit sig till att skydda din integritet.

Webbplatsens syfte
Webbplatsen är avsedd att användas av arbetssökande, arbetsgivare och rekryterare i syfte att annonsera och söka möjligheter till sysselsättning och sysselsättningsinformation och för tredje part reklam och tjänster för användarna.

Webbplatsens innehåll och friskrivning
Webbplatsen är specifik för dess syfte och du är fri att använda det i detta sammanhang. Det är inte tillåtet att använda någon av dess innehåll för andra ändamål.

Tredje part garanterar att all information de lämnar in till HR Group Nordic AB är komplett och korrekt den dag den lämnas in.
HR Group Nordic AB gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa och bibehålla fullständig och korrekt webbplatsinnehåll.

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som tillhandahålls enbart i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess innehåll och friskriver oss från allt ansvar för eventuella krav, förluster eller skador som drabbat dig genom att använda dess webbplatser.

Några råd eller föremål som visas på webbplatsen ska inte betraktas som auktoritativ eller certifierade som det bästa praxis och anses endast vara till nytta för kompletterande råd och upplysningar. Du bör alltid söka professionell rådgivning oberoende av kvalificerad källa.

HR Group Nordic AB gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga produkter. Du använder webbplatsen på egen risk. Vi friskriver oss från allt ansvar för eventuella förluster eller skador som drabbar dig genom att ladda ned skadliga produkter från webbplatsen.

Webbplatsen
Webbplatsen är beroende av stabilitet i sin informationsteknik (IT) och Internet. Den är försedd med en kraftfull och säker server med den senaste tekniken inom webbhotell lösningar. Även om vi gör allt för att garantera stabiliteten i våra system, för att webbplatsen skall vara tillgänglig kan ibland IT eller Internet sluta fungera. Webbplatsen kan också sluta fungera vid vissa tillfällen när designuppdateringar görs. Vi accepterar inget ansvar för eventuella förseningar, skada eller förlust du kan lida till följd av att webbplatsen inte är tillgänglig alla tider på dygnet.

Copyright och varumärken 
All upphovsrätt, databaser, immateriella och materiella innehållet på webbplatsen, inklusive dess utformning tillhör HR Group Nordic AB och alla rättigheter är reserverade i enlighet med detta.

HR Group Nordic AB och dess produkter är registrerade varumärken som tillhör HR Group Nordic AB och besökare får inte använda dessa varumärken utan skriftlig tillåtelse från HR Group Nordic AB .

Samma regel gäller även tredje parts varumärken som visas på webbplatsen. Skriftligt tillstånd måste erhållas från tredje part.

Klagomål
Vårt mål är att tillhandahålla den högsta nivån av kundservice och tillfredsställelse. Om du är missnöjd med någon aspekt av vår tjänst och vill göra en anmälan kontakta oss omgående.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt tänk på nedanstående punkter.
– Ange tydlig information om ditt klagomål
– Vad ni rimligen förväntar er av oss
– Dina kontaktuppgifter

Vi tar alla klagomål på stort allvar och det är vårt mål att lösa dem samma dag som de tas emot. När klagomål inte kan lösas samma dag meddelar vi dig det och även uppskattad tid det kan ta. Normalt löser vi klagomål inom 7 dagar.

Lag 
Dessa villkor regleras av lagen i Sverige och domstolarna i Sverige.

För enkelhetens skull kan dessa termer översättas till andra språk än svenska, men i händelse av en konflikt rörande tolkningen av dem kommer den svenska versionen att dominera över alla andra översättningar.

Företag som rekryterar via HR Group Nordic AB
Företag som annonserar ut lediga jobb på HR Group Nordic AB skall lämna information om deras företag och kontaktinformation.

Lediga platser som anmäls på webbplatsen, skrivs och publiceras direkt av rekryterare eller av HR Group Nordic AB.

Vi garanterar inte riktighet eller fullständighet av rekryterarens profil eller information om lediga platser och accepterar inget ansvar i detta. Det är ditt ansvar att utvärdera denna information.

Vi vill upprätthålla mångfald och kommer att agera på klagomål om eventuell otillåten diskriminering av jobbsökanden i platsannonserna.

Villkor för Arbetsgivare och rekryterare
Följande termer är specifika för arbetsgivare och rekryterare.

Jobbsökanden
Arbetssökandes profil innehåller personlig information såsom CV, personligt brev, utbildning och sysselsättningshistoria och kontaktuppgifter. Hur vi samlar in och använder denna information regleras av lagen om dataskydd och vår integritets policy för arbetssökande.

Vi garanterar inte att uppgifterna ni finner är fullständiga och korrekta i arbetssökandens profil och tar inget ansvar i detta. Det är ert ansvar att utvärdera denna information i enlighet med din rekrytering, urval och sysselsättningsförfaranden.

Registrering
För att annonsera på HR Group Nordic AB måste du först registrera dig som arbetsgivare eller rekryterare.

Efter att vi mottagit din ansökan om registrering kommer vi att behandla den och i enlighet med vårt godkännande kommer vi att skicka en bekräftelse på det med inloggningsuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande att avslå din ansökan om registrering utan att ange en orsak.

Logga in
Efter att du har loggat in får du tillgång till våra rekryteringsverktyg som hjälper dig att skapa en profil för platsannonsen och med hjälp av den också publicera och administrera dem.

Du kan förbättra din rekrytering genom att köpa andra tjänster som vi erbjuder. Tjänster som gör att arbetssökande kan få mer information om ditt företag annat än en ledig plats.

Du accepterar att vi kan annonsera er platsannons som ni lägger upp på vår webbplats hos lämplig tredje part som vi har avtal med. Sådan marknadsföring kommer att vara vår egen bedömning och det kommer inte att kosta något extra för er. Detta skall inte förväxlas med andra tjänster som du kan beställa från oss som innehåller bredare marknadsföring hos våra samarbetspartners.

Du garanterar att den information du annonserar med på vår webbplats inklusive den tredje partens länkar är korrekt, komplett, inte kränkande, inte diskriminerade, är juridiskt laglig för det avsedda ändamålet.

Din annons bör innehålla
– Kort beskrivning om arbetsgivaren
– Sysselsättningstyp dvs., permanent eller tillfälligt, hel-eller deltid
– Startdatum (särskilt om du har en deadline)
– Korrekt och relevant arbetsbeskrivning
– Minsta kvalifikationer och kunskaper
– Tjänstens geografiska placering
– Lön eller område
– Ytterligare fördelar
– Arbetstid
– Kontrollera skriftliga innehåll för stavfel och grammatiska

Din annons får inte innehålla
Olagligt eller orättvis diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, civilstånd, ras eller kulturellt ursprung, nationalitet, religion, övertygelse, funktionshinder eller ålder.

Du är vidare överens om att
Inte replikera platsannonser från andra arbetsgivare och rekryterare på webbplatsen, utom då du är en av flera rekryterare som rekryterar arbetssökande för samma arbetsgivare. I detta sammanhang accepterar du att inte kopiera en annan rekryterares annons utom för att kopiera de uppgifter som lämnas till dig av den direkta arbetsgivaren.

Inte använda reklam för något annat ändamål än rekrytering av arbetssökande, utom då vi gett vår skriftliga tillåtelse till en tredje part om reklam för andra tjänster till användare på webbplatsen.

Vi kommer att ta bort all reklam och information från webbplatsen som vi inte anser följa denna uppförandekod eller villkoren för webbplatsen.

Du accepterar att behandla alla arbetssökande som svarar på din annonsering professionellt och rättvist. Vi förbehåller oss rätten att ta bort alla platsannonser från rekryterare som inte följer regler för god rekryteringssed.

Genom att annonsera på webbplatsen samtycker du till att gottgöra HR Group Nordic AB mot alla ersättningskrav som kan riktas mot oss genom att skada tredjepart till följd av att du inte följer villkoren för webbplatsen.

Du skickar in dina platsannonser via e-post eller via ditt login och även skriver med från vilket datum du vill att de skall publiceras.

Varje ledig tjänst har ett unikt ID-nummer och kommer att offentliggöras på webbplatsen för högst 30 kontinuerlig/inkluderande dagar (annonsperiod) varefter de tas bort automatiskt från webbplatsen.

Behöver ni som arbetsgivare ändra eller ta bort aktuell annons ber vi er kontakta oss eller använda ett era eventuella inloggningsuppgifter för att göra detta själva.

Du får en orderbekräftelse från oss för varje platsannons du skickar till HR Group Nordic AB.

Du får en orderbekräftelse från oss med ett unikt ID-nummer för varje produkt som du köper. Ordern kommer att beskrivas i termer bl.a. produktinformation, pris(exklusive moms), produktperiod och eventuella särskilda villkor som gäller för beställningen.

Vi kommer att fakturera dig efter mottagandet av din beställning. Fakturor kommer att inkludera moms till gällande valutakurs och betalas vid mottagandet utom när vi har kommit överens om kreditvillkor.

Vid försenad betalning förbehåller vi oss rätten att avbryta din annonsering fram till dess att vi har erhållit betalning i sin helhet.

Användning av CV-databas
Om du har beviljats tillgång till vår CV-databas för arbetssökande kommer du att kunna söka i en databas efter arbetssökande som gett sitt tillstånd att de kan nås av arbetsgivare eller rekryterare.

Du är medveten om att databasen, dess innehåll och alla rättigheter tillhör HR Group Nordic AB och att genom att ge dig tillgång till databasen förärver du inte några rättigheter till databasen.

Genom att använda databasen godkänner du att följa dessa villkor och integritetspolicy för webbplatsen och att inte använda uppgifterna för något annat än att kontakta arbetssökande för er egen rekrytering.

Vi förbehåller oss rätten att neka dig tillgång till databasen genast vid missbruk samt misstanke av denna uppförandekod, villkor och integritetspolicy.

Rulla till toppen