Lege i kommunal stilling

Trondheim kommune
Publicerad
november 25, 2022
Placering
Trondheim, Norway
Kategori
Läkare  
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

Lege i kommunal stilling

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Trondheim kommune

Ønsker du å bli spesialist i allmennmedisin med mulighet for fastlønn gjennom hele spesialiseringsløpet? En forutsigbar og trygg vei mot å bli allmennlegespesialist.

Trondheim kommune har i dag 40 leger som jobber i byens helsehus (korttidsplasser), helse- og velferdssentre (langtidsplasser), helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Vi tilbyr nå tre faste 100 prosent LIS3/ALIS-stillinger for lege ved helse- og velferdssentre, helsestasjon/skole eller en kombinasjon av disse. Stillingen er organisatorisk plassert ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid.

Du vil jobbe alene som lege på enheten i nært samarbeid med øvrig helsepersonell og det legges opp til faste møtepunkt mellom legene.

Trondheim kommune er registrert utdanningsvirksomhet og vil tilrettelegge for spesialistutdanning i allmennmedisin. I spesialiseringsløpet tildeles du en individuell veileder og nødvendig supervisjon vil bli gitt. Det tilrettelegges for læringsaktiviteter for å oppnå læringsmål. To år på sykehjem eller kombinasjon sykehjem og helsestasjon/skole, er tellende utdanningstid i spesialiseringsløpet. Deretter har du mulighet til søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter, dette for å få godkjent krav om to år uselektert praksis. Du vil få innvilget permisjon uten lønn for å gjennomføre ditt sykehushalvår.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Søknadsfrist:
18.12.2022
Arbeidsgiver:
Trondheim kommune
Sted:
Trondheim
Stillingstittel:
Lege
Stillinger:
3
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4587457062
Sosial deling :
Arbeidsoppgaver
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner.
 • Ivareta legetjenester til barn i henhold til vedtatt helsestasjonsprogram, og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende og/eller barnets foresatte.
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre legene.
 • Spesialister i allmennmedisin har veiledningsansvar for LIS3/ALIS som en del av sin stilling.
 • Internundervisning.
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og ferdig med LIS1.
 • Spesialister i allmennmedisin, geriatri eller pediatri er også velkommen til å søke.
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen, gjerne fra Trondheim.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.
Personlige egenskaper
 • Interesse for sykehjemsmedisin/geriatri og/eller pediatri.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning.
 • Tett oppfølging/samarbeid med veileder og overlege.
 • Mulighet for ti dager med kurs/kompetanseheving per år.
 • For leger som er under spesialisering i allmennmedisin, er det mulig å få godkjent to år på helse- og velferdssentre eller i kombinasjonsstilling sykehjem og helsestasjon/skole.
 • Kommunen vil legge til rette for spesialiseringsløp i allmennmedisin med mulighet for å søke på internt utlyste LIS3/ALIS-stillinger på Øya legesenter.
 • Fast arbeidstid 08:00 - 15:30 mandag til fredag med mulighet for fleksitid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Prinsens gate 1A, 7013 Trondheim, Norge

Kontaktinformasjon
Jarl Kristian Røbech
Avdelingsleder
95209113
Hege Miranda Dahlen
Koordinator leger i sykehjem
90819431
Lise Kathrine Juul
Koordinator leger i helsestasjon/skole
95877265

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.

Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter
Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Lege i kommunal stilling
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/