Kommuneoverlege til Rendalen Kommune

Rendalen
Publicerad
januari 12, 2021
Placering
Rendalen, Norway
Kategori
Läkare  
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

Kort om stillingen
100% fast stilling som kommuneoverlege. Vi ønsker en lege som har interesse for samfunnsmedisin, og som er eller vil bli spesialist i allmennmedisin. Samarbeidsevne og språkferdigheter vil bli vektlagt.

Som kommuneoverlege har du din fastlegeliste, men også ansvaret for de oppgavene som faller inn under oppgavene som kommuneoverlege. Det avsettes tid til dette arbeidet.

Om enheten
Helsetjenesten holder til i tilpassede og moderne lokaler og legekontoret er en del av virksomhetsområdet helse- og omsorg. Kommunen har 2 legehjemler samt turnuslege. I tillegg er to sykepleiere, begge i 100% stilling tilknyttet legekontoret. Legestillingene er fastlønnsstillinger. Jordmor og helsesøster er også tilknyttet legekontoret. Legekontoret er godt utstyrt og lokalisert til Otnes – med sine naturskjønne omgivelser.

Vi kan tilby:
• Nyere legebolig med gangavstand til legesenteret
• God barnehagedekning, gode skoler med gode resultater
• Fast årlig 2 uker permisjon med lønn i tillegg til 5 uker ferie.
• Lønnet 3. måneders utdanningspermisjon hvert tredje år av ansettelsesperioden (år 3, 6, 9 osv.)
• Årsbonus for faste ansatte leger over tid, 1. år: kr. 25.000.- 2. år: kr. 50.000.- 4. år. Kr. 75.000.-
• En spennende jobb i et aktivt og arbeidsmiljø
• Fastlønn etter avtale. Legevakter avlønnes i tillegg
• Gode pensjons- og forsikringsvilkår
• Flott natur med gode friluftsmuligheter både sommer og vinter.
• Vi tilrettelegger for nødvendig faglig veiledning i et allmennspesialistløp.

Ansvarsområde/oppgaver:
• Være fastlege og ha det faglige ansvaret for legekontoret
• Medisinskfaglig rådgiving for helsetjenesten og øvrige kommunale tjenester
• Miljørettet helsevern og smittevern – herunder smittevernlegefunksjon
• Folkehelsearbeid og befolkningsrettede forebyggende tiltak og rådgivning
• Medvirkning ved helsetjenestens system for planarbeid, rapportering og kvalitetssikring, samt helse og sosial beredskap.
• Deltakelse i interkommunalt legevaktsamarbeid med Nord-Østerdal
• Øyeblikkelig hjelp på dagtid
• Tverrfaglig samarbeid
• Fag-/tjenesteutvikling
• Akuttmedisinske utfordringer som skadehåndtering og lignende

Kvalifikasjoner:
• Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
• Erfaring fra og interesse for kommunehelsetjenesten
• Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
• Løsningsorientert, og evne til tverrfaglig samarbeid innen helse og miljø
• Utviklingsorientert og interesse for utvikling innen telemedisin/medisinsk avstandsoppfølging
• Har pasienten i fokus og er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
• Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig

Særskilte krav til stillingen:
• Førerkort kl. B og bil er en forutsetning
• Den som tilsettes må fremlegge politiattest av nyere dato

Rendalen har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf. Offentlighetsloven § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.

Kontaktpersoner:

Geir Arne Nordfjord, virksomhetsleder

tlf: +47 62468500

mob: +47 91872200

Qasim A. Malik, konst. kommunelege I

tlf: +47 62466350

mob: +47 40969360

Frist:
Snarest!

Merk deres søknad med Sjukvårdsrekrytering.se

Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Kommuneoverlege til Rendalen Kommune
Rulla till toppen
Are you sure you want to delete this file?
/