Fastlege/kommuneoverlege ved Svelgen helsesenter

Bremanger kommune
Publicerad
april 8, 2021
Placering
Svelgen, Norway
Kategori
Läkare  
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

Bremanger kommune med omlag 3700 innbyggjarar, har ledig ein fastlegeheimel frå 01.09.2020 ved Svelgen helsesenter.
Bremanger kommune har 5 fastlegeheimlar der 2 er på Hauge legekontor i ytre Bremanger og 3 ved Svelgen helsesenter.

Arbeidsoppgåver

Fastlegen sitt arbeid omfattar kurativt arbeid, deltaking i legevakt og deltidsstilling som kommuneoverlege. Ein må pårekne å verte tilplikta kommunale oppgåver.

Kommunen er tilslutta interkommunal legevaktsentral, lokalisert i Førde.

 • Det er per no lokal legevakt i kommunen mellom kl. 08.00 og 22.00.
 • Vi deltek i eit legevaktprosjekt der legevakt mellom 22.00 og 08.00 er lokalisert til Førde. Legevakt mellom 22.00 og 08.00 er organisert under interkommunal legevakt i Førde. I same tidsrommet har våre legar bakvakt, og det er etablert legevaktsatelitt ved Svelgen omsorgssenter drifta av sjukepleiar som har direkte kontakt med legevaktansvarleg lege ved Sunnfjord interkommunale legevakt i Førde.
 • Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtaler.
 • Kommunen har Infodoc Plenario journalsystem.
 • Avstand til Førde sentralsjukehus er 80 km.
Kvalifikasjonar
 • Interesse for allmennmedisin
 • Refusjonsrett
 • Kvalifisert til å delta i legevakt.
 • Gyldig norsk autorisasjon og gode norsk kunnskapar både skriftleg og munnleg.
Vi tilbyr
 •  God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.Kommunen kan tilby driftstilskot i kombinasjon med fast tilsetjing.

Avtale om driftsavtale og/eller tilsetting i kommunal stillingsprosent, skjer på dei vilkår som til ei kvar tid gjeld med grunnlag i gjeldande lover, reglement, tariffavtalar, sentrale og kommunale avtalar om drift av fastlegeordninga.

Evt. vilkår for kjøp av delar av praksis, avtalast med selgar etter vanlege retningslinjer.

Kontaktpersonar:
Anita Brevik
Driftssjef
95982939
anita.brevik@bremanger.kommune.no

Randi Ytrehus
Kommunalsjef Helse
95988707
randi.ytrehus@bremanger.kommune.no 


Søknadsfrist:Snarest.

Merk deres søknad med Sjukvårdsrekrytering.se

Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Fastlege/kommuneoverlege ved Svelgen helsesenter
Rulla till toppen

Genom att besöka vår webbplats godkänner du våra integritetsvillkor.

Vi använder cookies

För att kunna erbjuda dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Läs mer om våra förhållningssätt kring cookies >

Din integritet

Vi följer alla riktlinjer enligt GDPR och tar din integritet på största allvar. Läs mer om hur vi säkerställer din integritet

Are you sure you want to delete this file?
/