Fastlege – Askvoll legesenter

Askvoll kommune
Publicerad
mars 24, 2021
Placering
Askvoll, Norway
Kategori
Läkare  
Typ av jobb
Heltid  

Beskrivning

 Askvoll legesenter har ledig 1 fastlegeheimel frå snarast då ein av fastlegane våre flyttar.

Fastlege, 100 %  fastlønna stilling som omfattar
- pasientliste, listetak 840 pasientar
- 20 % stilling,  kommunalt arbeid/oppgåver

Askvoll legesenter har per i dag 4 fastlegar og ein LIS1 lege.
I tillegg har vi rutinert hjelpepersonell,  både sjukpleiarar og helsesekretærar, i totalt 3,45 årsverk.  Legekontoret er ein del av seksjon helse som omfattar helsestasjon, jordmor, fysioterapi og psykiatriteneste, samt nærmiljø/frivilligsentral.  Seksjonen ligg under helse og omsorg med kommunalsjef, helse og omsorg som øvste leiar.

2 av fastlegane er spesialist i allmennmedisin, arbeider som sjølvstendig næringsdrivande med «0-avtale» i tillegg til kommunale bistillingar og rettleiar for LIS1 og LIS3. Legekontoret har hatt stabil legedekning i svært mange år.  Legesenteret dekker dagvakt frå kl. 08.00 – 15.30.  Søkjar må berekne ca 1 dagvakt per veke.

Askvoll kommune deltek i Sunnfjord Ytre Sogn Interkommunal Legevakt (SYS IKL), lokalisert i Førde fra kl. 15:30 -0800 på kvardagar og heile døgnet på helg og heilagdagar. Det utgjer ca. 2-3 vaker per månad per lege på SYS IKL (fastlønsavtale).

For søkjarar som er spesialistar i allmennmedisin og har interesse for det,  kan det komme til rettleiingsoppgåver for LIS1/LIS3.
 
Kvalifikasjonar:

  • Vi søkjer spesialist i allmennmedisin eller lege som kvalifiserer seg til tilsetjing i LIS3 stilling i allmennmedisin
  • Godkjent LIS1
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode kommunikasjonsferdigheit på norsk, både skriftleg og munnleg.

Personlig eigenheit, interesse og kunnskap vil verte vektlagd.

Erfaring frå kommunehelsetenesta og fastlegeordninga er ein stor fordel.

Det er krav om framlagd politiattest før oppstart.

Vi tilbyr:

  • Pensjonsordning KLP
  • Flyttegodtgjersle, jfr personalhandbok for Askvoll kommune
  • Gode arbeidsforhold i fine lokale med trivelige kollegaer og personale
  • Hjelp til å skaffe bustad

 

Kontaktpersoner
Navn: Maret Krannich
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 63 258
E-post: maret.krannich@askvoll.kommune.no

Navn: Olaug Søreide
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 57 73 46 00 / 992 90 964
E-post: olaug.soreide@askvoll.kommune.no
Merk ders søknad med Legepersonal.no

Søknadsfrist: Snarest.

Ansök
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Fastlege – Askvoll legesenter
Rulla till toppen

Genom att besöka vår webbplats godkänner du våra integritetsvillkor.

Vi använder cookies

För att kunna erbjuda dig som besökare bästa möjliga upplevelse. Läs mer om våra förhållningssätt kring cookies >

Din integritet

Vi följer alla riktlinjer enligt GDPR och tar din integritet på största allvar. Läs mer om hur vi säkerställer din integritet

Are you sure you want to delete this file?
/